Kolizja kosza balonu na ogrzane powietrze Ultra Magic M-65C LY-OMN ze zwieńczeniem wieży kościelnej 926/10

Data zdarzenia: 
21 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 39' 39.5604" N, 19° 4' 3.8388" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 926/10

Miejsce zdarzenia: Włocławek
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: balon na ogrzane powietrzne Ultra Magic M-65C
Znaki rejestracyjne: LY-OMN

Przyczyna incydentu:
Obniżenie lotu poniżej wysokości bezpiecznej, co doprowadziło do kolizji kosza balonu
z krzyżem na wieży Katedry.

Okoliczność sprzyjająca zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Wykonywanie lotu zawodniczego, co skłoniło pilota do obniżenia wysokości lotu w celu
uzyskania korzystniejszego wyniku sportowego.

PKBWL akceptuje następujące zastosowane środki profilaktyczne:
Dyrektorowi Sportowemu zawodów polecono nie wykładać konkurencji zawodniczych w taki
sposób, który skłaniałby pilotów do obniżania wysokości lotu nad zwartą zabudową.

ZałącznikWielkość
2010_926_U.pdf58.86 KB
comments powered by Disqus