Wahania wskazań obrotów wirnika nośnego śmigłowca Eurocopter 135 SP-HXO spowodowane uszkodzeniem dajnika obrotów 1282/10

Data zdarzenia: 
21 November, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1282/10

Miejsce zdarzenia: rejon lądowiska EPSA
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC-135
Znaki rejestracyjne: SP-HXO

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu było uszkodzenie dajnika obrotów wirnika nośnego SPEED
PICK-UP P/N 4-301-062-02 powodujące wahania wskazań obrotów wirnika nośnego na
trójwskazówkowym wskaźniku analogowym oraz wyświetlanie ostrzeżenia „ROTOR
RPM”. W rzeczywistości obroty wirnika nośnego były w normie.

Zalecenia profilaktyczne:
Wysłać do firmy EUROCOPTER informację o spostrzeżeniach mechanika, dotyczących
właściwości fizycznych materiałów zastosowanych do zabezpieczenia złącza oraz zapoznać ze
zdarzeniem pilotów i personel techniczny.

ZałącznikWielkość
2010_1282_U.pdf59.77 KB
comments powered by Disqus