Polecenie systemu ACAS zmiany wysokości dla samolotów Airbus A320 HA-LPB i An-26 UR-DWB 91/07

Data zdarzenia: 
30 March, 2007 - 11:56

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 9' 53.3916" N, 20° 57' 39.3372" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 91/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Airbus A320 / samolot Antonov An-26
Znaki rejestracyjne: HA-LPB / UR-DWB

Przyczyna incydentu:
Duża prędkość zniżania samolotu Airbus A320 w końcowej fazie dolotu do nakazanego
poziomu lotu.

Zalecenia profilaktyczne:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
1. Nakazać wprowadzić zapis w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP - Polska
o ograniczeniu w Rejonie Informacji Powietrznej FIR – Warszawa, prędkości
wznoszenia/zniżania maksymalnie do 1000 stóp na minutę w przedziale wysokości
1000 stóp przed osiągnięciem nakazanej wysokości lotu.
2. Nakazać wprowadzić zapis we właściwych dokumentach operatorów statków
powietrznych oraz jako obowiązującą procedurę, ograniczenie prędkości
wznoszenia/zniżania maksymalnie do 1000 stóp na minutę w przedziale
wysokości 1000 stóp przed osiągnięciem nakazanej wysokości lotu.
3. Nakazać wprowadzić zapis w listach kontrolnych (check list) i jako
obowiązującą procedurę podawanie informacji o zbliżaniu się do nakazanego
poziomu lot.

Operatorzy statków powietrznych:
4. Przypomnieć załogom statków powietrznych wyposażonych w system ACAS
o obowiązku:
• wykonywania poleceń systemu ACAS;
• zgłaszania do organów służby ruchu lotniczego działań wykonywanych według
poleceń systemu ACAS.
• wypełniania w sposób prawidłowy właściwych formularzy zgłoszeń zdarzenia
lotniczego (Meldunku o nieprawidłowości w ruchu lotniczym i ASR).
5. Omówić zdarzenie z załogami statków powietrznych szczególnie wykonujących
loty na samolotach wyposażonych w system ACAS.

ZałącznikWielkość
2007_91_U.pdf54.25 KB
comments powered by Disqus