Lądowanie poza obszarem lotniska i pożar śmigłowca Exec 162F SP-YSA 716/09

Data zdarzenia: 
30 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 14' 6.234" N, 22° 40' 53.8248" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 716/09

Miejsce zdarzenia: rejon miejscowości Świdnik
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Exec 162F
Znaki rejestracyjne: SP-YSA

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła:
Odstąpić od badania wypadku lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.):
W przypadku stwierdzenia, że:
1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną
(...)
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami
(...)
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.

ZałącznikWielkość
2009_716_U.pdf170.27 KB
comments powered by Disqus