Tragiczne zderzenie samolotów Zlin 526F SP-CDF i Zlin 526AFS SP-ELE wykonujących akrobacje na pokazie Air Show 2007 383/07

Data zdarzenia: 
1 September, 2007 - 15:51

Lokalizacja

Sadków
Poland
51° 23' 21.0012" N, 21° 12' 48.9996" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 383/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Radom - Sadków (EPRA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Zlin 526 F / samolot Zlin 526 AFS
Znaki rejestracyjne: SP-CDF / SP-ELE

Przyczyna incydentu:
Wykonanie przez lidera ugrupowania manewru nie zapewniajacego odpowiedniej separacji pionowej i poziomej w stosunku do samolotu bazy.
Wpływ na zaistnienie wypadku miały:
1. Nieprecyzyjne opracowanie założeń teoretycznych manewru „różyczka” polegające na:
− dopuszczeniu wariantowosci w sposobach mijania samolotów 2 i 3, bez okreslenia zasad postepowania w przypadku mijania innego niż okreslone w sposobie zasadniczym;
− nierealnym założeniu możliwości jednoczesnego prowadzenia obserwacji przez lidera dwóch samolotów lecacych do niego pod katem około 90°.
2. Stan zdrowia lidera, oraz przyjmowanie przez niego leków obniżających cisnienie tetnicze krwi, co mogło miec wpływ w danym dniu na samopoczucie pilota, obniżenie sprawnosci psychofizycznej, zmiane reakcji organizmu na towarzyszace manewrowi przeciażenia, oraz na precyzje pilotowania i prowadzenie obserwacji przestrzeni powietrznej.

Zalecenia profilaktyczne:
Panstwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu sie ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami proponuje wprowadzenie nastepujacych zalecen profilaktycznych:
1. Przeanalizowac Wytyczne Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z lutego 2005r., w zakresie zalecanych odległosci separacji widzów, w celu zapewnienia pełnego ich bezpieczenstwa w czasie wykonywania figur polegajacych na mijaniu sie samolotów.
2. W stosunku do pilotów akrobacyjnych, wykonujacych loty na akrobacje wyższa, wprowadzić obowiazek przeprowadzenia co najmniej jednorazowych badan w celu okreslenia odpornosci na przeciążenia.

ZałącznikWielkość
Uchwała54.39 KB
comments powered by Disqus