Wyrwanie linki antyflatterowej z wadliwego okucia podczas lotu motolotnią Stratus P-15 SP-MROB 396/10

Data zdarzenia: 
3 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 23' 29.8572" N, 14° 38' 2.4144" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 396/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Dąbie (EPSD)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia, skrzydło Stratus P-15
Znaki rejestracyjne: SP-MROB

Przyczyna poważnego incydentu:
Niewłaściwe wykonanie okucia linki antyflatterowej w trakcie procesu produkcji.
Spowodowało to wyrwanie linki z okucia w trakcie wykonywania lotu.

Zalecenia profilaktyczne:
Producent nie zaproponował zaleceń profilaktycznych.
PKBWL określiła następujące zalecenie profilaktyczne:
W procesie produkcji skrzydeł wprowadzić system kontroli zapewniający wykrycie błędów
popełnionych w czasie zakuwania linek.

ZałącznikWielkość
2010_396_U.pdf58.22 KB
comments powered by Disqus