Poważne zdarzenie motolotni STRATUS P-15 SP-MAAP na lotnisku Zamość-Mokre 725/12

Data zdarzenia: 
3 July, 2012 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 42' 2.988" N, 23° 12' 18.684" E

Opis: Podczas startu motolotni z lotniska Zamość-Mokre doszło do zakłóceń pracy zespołu napędowego polegających na spadku mocy silnika i jego nierównomiernej pracy na wysokości ok. 100 m nad płytą lotniska . Pilot wykonał zakręt o 180 stopni w prawo z zamiarem lądowania na płycie lotniska z wiatrem. Lądowanie nastąpiło na końcu pasa z dobiegiem na nieużytkowej części lotniska. W trakcie dobiegu nastąpiło zaczepienie końcówką skrzydła o wysoką trawę, co w konsekwencji doprowadziło do cyrkla i uszkodzenia motolotni. Opis uszkodzeń: Skrzydło – połamane i pogięte rury szkieletu, zniszczone poszycie, zakwalifikowano do kasacji; wózek motolotni – uszkodzony, zakwalifikowano do remontu w zakresie wymiany resora podwozia głównego oraz drobnych napraw owiewek laminatowych; śmigło – uszkodzone w stopniu wymagającym jego wymiany. W trakcie wypadku pilot nie doznał żadnych obrażeń. Podczas powypadkowych oględzin zespołu napędowego stwierdzono zastosowanie przewodu
pulsacyjnego łączącego pompę paliwa z karterem silnika z materiału niezgodnego z zaleceniem producenta tego typu silnika (Rotax 582). W/w przewód został wykonany z rurki paliwowej miękkiej (igielit / polivinyl), co w przypadku stosunkowo wysokiej temperatury występującej tego dnia (około 36ºC) doprowadzić mogło do zwiększenia elastyczności tego przewodu, a w konsekwencji zaniku lub ograniczenia pulsacji powietrza w rurce i niewystarczającej wydajności pompy paliwa w fazie startu motolotni. Ponadto stwierdzono nieszczelność pompki zastrzykowej, co mogło doprowadzić do pojawiania się „fałszywego” powietrza w systemie zasilania paliwem, a w konsekwencji do niekontrolowanego zubożenia mieszanki paliwowo-powietrznej.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Zamość-Mokre

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Motolotnia STRATUS P-15

Znaki rejestracyjne: SP-MAAP

Numer akt: 725/12

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
20120725U.pdf219.32 KB
comments powered by Disqus