Niezachowanie ostrożności przez osobę wypychającą szybowiec PW-6U SP-3676 przy starcie grawitacyjnym 64/05

Data zdarzenia: 
3 May, 2005 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
49° 31' 16.2084" N, 22° 24' 38.0304" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 64/05

Miejsce zdarzenia: lądowisko Bezmiechowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec PW-6U
Znaki rejestracyjne: SP-3676

Przyczyna incydentu:
Nie zachowanie należytej ostrożności przez osobę wypychającą szybowiec przy starcie
grawitacyjnym.

Zalecenia profilaktyczne:
Podczas odprawy załóg i obsługi startów grawitacyjnych zwrócić szczególną uwagę na
bezpieczne odbiegnięcie od szybowca podczas rozbiegu. Zobowiązać osoby pchające do zajęcia
pozycji poza linią podłużną statecznika poziomego.

ZałącznikWielkość
2005_64_U.pdf60.32 KB
comments powered by Disqus