PW6U

Zdarzenie szybowca PW-6U w miejscowości Manasterzec 952/10

Data zdarzenia: 
23 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas lotu żaglowego szybowiec wleciał w obszar silnego duszenia, co spowodowało konieczność lądowania w terenie przygodnym. Przyziemienie nastąpiło ze zwiększoną prędkością.

Niezachowanie ostrożności przez osobę wypychającą szybowiec PW-6U SP-3676 przy starcie grawitacyjnym 64/05

Data zdarzenia: 
3 May, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 64/05

Miejsce zdarzenia: lądowisko Bezmiechowa
Państwo: Polska

Otwarcie i odpadnięcie owiewki kabiny szybowca PW-6U SP-3658 podczas przeskoku między komunami termicznymi 245/08

Data zdarzenia: 
10 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 245/08

Miejsce zdarzenia: okolice lotniska Góra Żar (EPZR)
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu z udziałem szybowca PW-6U SP-3677 spowodowanego degradacją kadłuba 147/04

Data zdarzenia: 
9 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 147/04

Miejsce zdarzenia: Bezmiechowa Górna
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec PW-6U

Niedomknięcie prawego zamka limuzyny przedniej kabiny pilota szybowca PW-6U SP-3658 164/08

Data zdarzenia: 
8 April, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 164/08

Miejsce zdarzenia: Międzybrodzie Żywieckie,
Państwo: Polska

Otwarcie i odpadnięcie owiewki szybowca PW-6U SP-3751 627/08

Data zdarzenia: 
28 August, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 627/08

Miejsce zdarzenia: Bielsko-Biała
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec PW-6U
Znaki rejestracyjne: SP-3751

Przyczyna incydentu:
Przyczyną otwarcia i odpadnięcia owiewki było nieprawidłowe zamknięcie zamka po prawej stronie przedniej owiewki.

Zalecenia profilaktyczne:
Przeprowadzić szkolenia dla pilotów i uczniów pilotów wykonujących loty na szybowcu PW-6U z zakresu prawidłowego zamykania owiewki kabiny.

Uszkodzenie mocowania przedniego podwozia przy przyziemieniu szybowca PW-6U SP-3676 130/05

Data zdarzenia: 
17 July, 2005 - 18:28

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z wypadku szybowca PW-6U z 17 lipca 2005r.

Miejsce zdarzenia: Bezmiechowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec PW-6U