Przeciągnięcie skrzydła paralotni Katenga 2 podczas startu za wyciągarką 263/09

Data zdarzenia: 
3 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 0' 33.5556" N, 20° 56' 12.3576" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 263/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Przasnysz (EPPZ)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia Katenga 2
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Przeciągnięcie skrzydła paralotni podczas startu za wyciągarką.

Prawdopodobną okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było:
Wystąpienie podmuchu termicznego w początkowej fazie wznoszenia.

Zalecenia profilaktyczne:
Zaistniałe zdarzenie szczegółowo omówiono z pilotami uczestniczącymi w lotach i obsługą
wyciągarki.

ZałącznikWielkość
2009_263_U.pdf59.59 KB
comments powered by Disqus