Błąd człowieka w prowadzeniu dokumentacji technicznej samolotu ATR-72/202 SP-LFD 65/07

Data zdarzenia: 
3 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Frankfurt
Germany
50° 2' 15.3708" N, 8° 32' 39.6168" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 65/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Frankfurt nad Menem (EDDF)
Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72/202
Znaki rejestracyjne: SP-LFD

Przyczyna incydentu:
Błąd człowieka związany z brakiem przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Dodatkowe szkolenia pracowników
2. Zmiany w procedurze zamawiania części
3. Wymiana sprzętu komputerowego na nowy
4. Dodatkowe zabezpieczenia w systemie MERLIN
5. Powiadomienie załóg EuroLOT-u
6. Powiadomienie producenta

Dodatkowe zalecenie profilaktyczne:
Zalecenie profilaktyczne nr 2010-003: PKBWL:
Komisja zwróci się do Transportatnion Safety Board of Canada aby poprosiła firme Pratt & Whitney Canada o rozważenie wprowadzenia dodatkowego, poza tabliczką znamionową, zróżnicowania MFCU silników rodziny PW100, w celu zminimalizowania ryzyka nieprawidłowego ukompletowania silnika

ZałącznikWielkość
2007_65_U.pdf581.47 KB
comments powered by Disqus