Incydent samolotu Boeing 737 SP-LKB 260/05

Data zdarzenia: 
3 November, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 260/05

Miejsce zdarzenia: przestrzeń powietrzna Republiki Niemieckiej
Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-55D
Znaki rejestracyjne: SP-LKB

Przyczyna incydentu:
Duża prędkość ostatniej fazy wznoszenia (2000-2500 stóp/min - za zgodą ATS) samolotu Boeing 737. Powyższy manewr spowodował wypracowanie przez pokładowy system zapobiegania kolizjom ACAS II manewru doradczego, zgodnie z jego właściwościami.

Zalecenia profilaktyczne:
Na podstawie wyników badania incydentu lotniczego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych stawia następujący wniosek odnośnie zastosowania środków zapobiegawczych i środków mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa lotów:
Omówić z personelem latającym powyższy incydent ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę wznoszenia do nakazanego poziomu lotu oraz właściwości systemu ACAS.

ZałącznikWielkość
2005_260_U.pdf135.04 KB
comments powered by Disqus