Usterka łączności pomiędzy kontrolerami ruchu statków powietrznych przyczyną braku zapewnienia separacji pomiędzy lecącymi samolotami 1555/13

Data zdarzenia: 
28 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Rejon Informacji Powietrznej FIR Warszawa (EPWW)
Poland

Opis: Wystąpienie, z przyczyn technicznych, trudności w zapewnieniu prawidłowej koordynacji kolizyjnego ruchu statków powietrznych pomiędzy ACC Warszawa i ACC Kaliningrad w rejonie punktu nawigacyjnego KUNER. W zdarzeniu brały udział cztery statki powietrzne. Dwa samoloty lecące z północnego wschodu na FL360, na łączności z ACC Kaliningrad, w konfiguracji pierwszy B735 oraz 11NM za nim A346 z prędkością podróżną większą o ok. 50 - 60 węzłów; lecący z północy B738 na FL370 na łączności z ACC Malmoe oraz A320 lecący z południa na FL350 na łączności z ACC Warszawa. Koordynację zainicjował kontroler ACC Kaliningrad, który zaproponował skierowanie „swoich samolotów" B735 na punkt nawigacyjny BODŁA, a A346 na punkt nawigacyjny GOVEN. Kontroler ACC Warszawa nie zaakceptował tego rozwiązania z uwagi na brak wymaganej separacji podłużnej pomiędzy tymi samolotami w rejonie punktu nawigacyjnego KUNER (drugi samolot dużo szybszy). Zmiana poziomu lotu jednego z ww. samolotów była niemożliwa z uwagi na ruch kolizyjny na FL370 i FL350. W trakcie koordynacji połączenie telefoniczne zostało przerwane wskutek czego kontroler ACC Warszawa nie zdążył zaproponować „swojego" rozwiązania konfliktu poprzez wektorowanie A346. Kilkukrotne próby dodzwonienia się do ACC Kaliningrad nie powiodły się (w słuchawce w Warszawie głos automatu powtarzał „funkcja niedostępna"). Podjęto bezskuteczną próbę połączenia telefonicznego od strony ACC Kaliningrad prosząc ACC Malmoe o powiadomienie ACC z Kaliningradu o takiej potrzebie. W międzyczasie zaobserwowano na wskaźniku, że B735 bez koordynacji wznosi się do FL370. Na ok. 1 minuty i 30 sekund przed przelotem punktu nawigacyjnego KUNER przez B735 udało się uzyskać połączenie z kontrolerem ACC Kaliningrad, który zapytał kontrolera ACC Warszawa, czy akceptuje FL370 dla B735 (w tym momencie nie było już zapewnionej poziomej separacji pomiędzy B735 i A346).

Miejsce zdarzenia: Rejon Informacji Powietrznej FIR Warszawa (EPWW)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing 737-500, Airbus A340, Boeing 737-800 i Airbus 320

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 1555/13

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2013_1555_u.pdf211.25 KB
comments powered by Disqus