Niewłaściwe przygotowanie drogi startowej dla samolotu Embraer-145 SP-LGK 4/06

Data zdarzenia: 
4 January, 2006 - 00:36

Lokalizacja

Poland
50° 28' 27.3108" N, 19° 4' 48.0684" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 4/06

Miejsce zdarzenia: Katowice-Pyrzowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Embraer-145
Znaki rejestracyjne: SP-LGK

Przyczyna incydentu:
Niewłaściwe przygotowanie drogi startowej w czasie występowania trudnych warunków atmosferycznych.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Rozważyć usprawnienie obecnych działań związanych z zimowym utrzymaniem lotniska oraz zasadność wprowadzania procedury zamknięcia lotniska, w celu doprowadzenia drogi startowej do stanu zapewniającego bezpieczne wykonywanie operacji startów i lądowań.
2. Zobligować Dyżurnych Portu do przeprowadzenia pomiarów współczynnika hamowania w sposób, który jak najbardziej odzwierciedlałby aktualne warunki hamowania przed lądowaniem statku powietrznego.
3. Przypomnieć Dyżurnym Portu o zasadach związanych z opracowywaniem i publikowaniem depesz SNOWTAM, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie działania ze względu na zmieniające się warunki na polu ruchu naziemnego.

ZałącznikWielkość
2006_04_U.pdf135.05 KB
comments powered by Disqus