Przyziemienie na rozstawione nogi na spadochronie Navigator 240 173/09

Data zdarzenia: 
4 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

lotnisko Chrcynno
Poland
52° 34' 26.6664" N, 20° 52' 4.044" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 173/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Navigator 240
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
1. Bład w technice skoku polegajacy na niewłasciwym wykonaniu podejscia do ladowania, co spowodowało przyziemienie w innym, niż wyznaczone miejscu;
2. Przyziemienie na rozstawione nogi, co spowodowało poważne obrażenia uczniaskoczka.

Zalecenia profilaktyczne:
Przed przystapieniem do wykonywania skoków, z uczniem skoczkiem zostanie przeprowadzone szkolenie zakonczone egzaminem z techniki skoku, zawierajacym planowanie poszczególnych faz lotu i budowy rundy do ladowania.

comments powered by Disqus