Wygenerowanie przez pokładowy system ACAS rady w celu uniknięcia potencjalnej kolizji samolotu Boeing 737-300 SP-LMC 197/05

Data zdarzenia: 
5 September, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 197/05

Miejsce zdarzenia: turecka przestrzeń powietrzna
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-300
Znaki rejestracyjne: SP-LMC

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną wygenerowania przez system ACAS rad w celu uniknięcia kolizji była zbyt duża prędkość zniżania (1909 ft/min) samolotu A310 rejs SCY2213.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wprowadzić zapis we właściwych dokumentach, który nakazuje utrzymywanie prędkości wznoszenia/zniżania nie większej niż 1000ft/min w ostatniej fazie lotu tzn. na wysokości 1000 ft przed osiągnięciem nakazanego poziomu lotu.
2. Powyższe zdarzenie omówić z personelem latającym zwracając szczególną uwagę na utrzymywanie właściwej prędkości wznoszenia/zniżania w ostatniej fazie lotu przed osiągnięciem nakazanego poziomu lotu.

ZałącznikWielkość
2005_197_U.pdf165.1 KB
comments powered by Disqus