Wygenerowanie ostrzeżeń przez system TCAS na pokładzie samolotu Boeing 737-300 SP-HAA spowodowane zbyt szybkim wznoszeniem 565/10

Data zdarzenia: 
20 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Spain
41° 17' 16.3788" N, 2° 4' 48.3852" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 565/10

Miejsce zdarzenia: TMA Barcelona (LEBL)
Państwo: Hiszpania

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-300
Znaki rejestracyjne: SP-HAA

Przyczyna incydentu:
Nieutrzymanie przez załogę samolotu SP-HAA zalecanej prędkości pionowego wznoszenia
1000 ft/min w końcowej fazie (1000 ft przed osiągnięciem nakazanego poziomu) dolotu do
nakazanego poziomu FL 140.
Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu incydentu była chęć jak najszybszego opuszczenia przez
statek powietrzny napotkanego obszaru gwałtownych turbulencji i zastosowania modu „Max rate
climb”.

Zalecenia profilaktyczne:
• Przypomnieć załogom operatora o konieczności zastosowania się do istniejącego zalecenia
ograniczenia pionowej prędkości 1000 ft/min na 1000 ft przed osiągnięciem nakazanego
poziomu/wysokości lotu;
• O zaistniałym zdarzeniu powiadomić pilotów operatora.

ZałącznikWielkość
2010_565_U.pdf61.9 KB
comments powered by Disqus