Wtargnięcie na drogę startową przed podchodzącym do lądowania samolotem Boeing 737-800 500/07

Data zdarzenia: 
5 December, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Bydgoszcz
Poland
53° 5' 45.9096" N, 17° 57' 52.9416" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 500/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-800
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
brak przekazania informacji ze strony kontrolera WPL (Wojskowy Port Lotniczy) o przejezdzie technika RSL na wieżę WPL.

Zalecenia profilaktyczne:
Na spotkaniu Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Drodze Startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz
z przedstawicielami wojskowego użytkownika lotniska (personelu Wojskowego Portu
Lotniczego oraz RSL) zostały powtórnie przedstawione zasady przeszkalania personelu
poruszającego się po terenie lotniska oraz obowiązki spoczywające na osobach wyznaczonych
do prowadzenia w/w szkoleń oraz zasady przekazywania informacji o osobach i pojazdach
poruszających się na terenie lotniska Bydgoszcz.

W celu uniknięcia zdarzeń związanych z brakiem informacji o ruchu pieszych i pojazdów
wojskowych na terenie lotniska, każdorazowo o ruchu pieszych i pojazdów wojskowych
w pobliżu lub na DS, DK i PPS informowany będzie telefonicznie lub droga radiotelefoniczna
przez kontrolera lub asystenta kontrolera WPL w czasie aktywności CTR kontroler TWR
Bydgoszcz a poza tym okresem Dyżurny Operacyjny Portu.

ZałącznikWielkość
2007_500_U.pdf63.32 KB
comments powered by Disqus