Wadliwe zadziałanie sygnalizacji uszkodzenia systemu hermetyzacji podczas rozbiegu samolotu SAAB 340 SP-MRB 61/07

Data zdarzenia: 
7 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

France
43° 22' 43.2192" N, 0° 24' 59.3748" W

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 61/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Pau-Pyreneyes (LFBP)
Państwo: Francja

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot SAAB 340
Znaki rejestracyjne: SP-MRB

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na włączeniu się sygnalizacji uszkodzenia systemu hermetyzacji kabiny w trakcie rozbiegu samolotu było nieprawidłowe działanie bezpiecznika M7, włączającego panel kontrolny systemu hermetyzacji kabiny. W niektórych położeniach bezpiecznik ten nie zapewniał odpowiedniego połączenia elektrycznego co mogło spowodować wygenerowanie błędnych sygnałów odbieranych przez wskaźnik prędkości wznoszenia kabiny co z kolei skutkowało uruchomieniem sygnalizacji nieprawidłowości w działaniu instalacji.

Zalecenia profilaktyczne:
Zalecono wszystkim pilotom zwrócono szczególnej uwagi na wskazania panelu hermetyzacji kabiny, zwłaszcza w momencie jego załączenia przy pomocy bezpiecznika.

ZałącznikWielkość
2007_61_U.pdf624.48 KB
comments powered by Disqus