Uchwała o odstąpieniu od dalszego badania wypadku samolotu Tecnam P-92 Echo SP-YAZ 917/08

Data zdarzenia: 
7 December, 2008 - 13:00

Lokalizacja

Poland
50° 13' 2.8308" N, 20° 51' 27.6228" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 917/08

Miejsce zdarzenia: Niwki k/Dąbrowy Tarnowskiej
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Tecnam P-92 Echo
Znaki rejestracyjne: SP-YAZ

PKBWL uznała, że:
1. Samolot w chwili zdarzenia był pilotowany przez osobę nie posiadającą
uprawnień lotniczych.
2. Samolot był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
a mianowicie:
- samolot nie posiadał ważnego pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii
specjalnej.
- samolot nie został przerejestrowany przez właściciela po nabyciu.

Komisja po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia postanowiła odstąpić
od prowadzenia dalszych czynności badawczych na podstawie art. 135 ust. 6 punkt 1 i 3 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), tj.:
„ W przypadku stwierdzenia, że: […]
1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną, […]
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, […]
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe
organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.”

ZałącznikWielkość
2008_917_U.pdf80.43 KB
comments powered by Disqus