Uchwała dot. zdarzenia śmierci z przyczyn naturalnych osoby znajdującej się na pokładzie samolotu An-2 SP-FMR podczas lotu 385/10

Data zdarzenia: 
9 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 16' 23.2464" N, 20° 54' 25.7364" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 385/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot An-2
Znaki rejestracyjne: SP-FMR

Po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami zdarzenia PKBWL działając na podstawie ust. z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006r., Nr 100, poz. 696 z zm.) podjęła decyzję o zmianie kwalifikacji z incydentu na zdarzenie, zakończyła badanie i przyjęła przedstawione przez Aeroklub Ziemi Lubuskiej ustalenia, iż zgon osoby znajdującej się na pokładzie samolotu i wyrzucającej szczepionkę nastąpił z przyczyn naturalnych w czasie wykonywania operacji lotniczej.

ZałącznikWielkość
2010_385_U.pdf456.26 KB
comments powered by Disqus