Przerwanie pracy obu alternatorów i wcześniejsze lądowanie z awaryjnie wypuszczonym podwoziem samolotu Piper PA-34 Seneca SP-KAB 436/11

Data zdarzenia: 
9 May, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 5' 52.2384" N, 17° 59' 40.0092" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 436/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piper PA-34 Seneca
Znaki rejestracyjne: SP-KAB

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na przerwaniu pracy
przez oba alternatory oraz wyłączenia bezpiecznika „LANDING GEAR PUMP”, co
spowodowało konieczność wcześniejszego lądowania z awaryjnym wypuszczeniem
podwozia, była niedostateczna wnikliwość podczas dokonywania przeglądów okresowych
instalacji elektrycznej samolotu, co doprowadziło do przeoczenia zanieczyszczenia śniedzią
zacisków głównego stycznika sieci elektrycznej samolotu. Po usunięciu zanieczyszczenia
instalacja elektryczna działa bez zakłóceń.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje środki profilaktyczne podjęte przez Adriana Aviation sp. z o.o.:
Przekazanie do własnej stacji obsługi samolotów zalecenia o konieczności zwrócenia
szczególnej uwagi podczas prac okresowych na styki i złącza instalacji elektrycznej.
Komisja nie formułuje własnych zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2011_436_U.pdf57.95 KB
comments powered by Disqus