Przebicie dętki i utrata ciśnienia w kole podwozia głównego samolotu Diamond DA-20 SP-NCB podczas kołowania 1188/11

Data zdarzenia: 
11 September, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 16' 16.1544" N, 20° 54' 19.962" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1188/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Diamond DA20 Eclipse
Znaki rejestracyjne: SP-NCB

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu lotniczego było uszkodzenie dętki
ogumienia wskutek obecności ciała obcego na jednej z dróg kołowania, spowodowane
niewłaściwym utrzymaniem stanu czystości ich nawierzchni.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja, wobec powtarzania się tego rodzaju zdarzeń na lotnisku Warszawa-Babice oraz
przecinania się dróg ruchu kołowego pojazdów przybywających spoza lotniska z drogami
kołowania statków powietrznych, formułuje następujące zalecenie profilaktyczne dla
zarządzającego lotniskiem:
W związku z powtarzaniem się zjawiska przebicia ogumienia samolotów kołujących po
lotnisku EPBC (zwłaszcza po drodze kołowania Alfa) zaleca się organowi zarządzającemu
lotniskiem wprowadzenie do instrukcji bezpieczeństwa lotniska i ścisłe przestrzeganie
zasad utrzymania czystości nawierzchni drogi startowej i nawierzchni dróg kołowania.

ZałącznikWielkość
2011_1188_U.pdf58.8 KB
comments powered by Disqus