Pochylenie podczas kołowania po nierównym terenie i uszkodzenie śmigła samolotu DA-20 Diamond Katana SP-KKG 180/07