Uchwała dot. upadku szybowca SZD-51 Junior SP-3466 po utracie przytomności przez pilota 849/08

Data zdarzenia: 
11 November, 2008 - 13:08

Lokalizacja

Poland
50° 51' 34.992" N, 15° 31' 45.012" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 849/08

Miejsce zdarzenia: Górzyniec k/Szklarskiej Poręby
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-51-1 Junior
Znaki rejestracyjne: SP-3466

Przyczyna wypadku:
Niewłaściwa eksploatacja aparatury tlenowej w czasie lotu wysokościowego, polegająca na:
1. Prawdopodobne wykonywanie długotrwałego lotu na wysokości powyżej 4000 m npm,
przy zamkniętym zaworze regulacyjnym.
2. Brak obserwacji przepływomierza w czasie lotu, w wyniku czego pilot nie korygował
otwarcia zaworu regulacyjnego co 500 m naboru wysokości.
3. Szybkie otwarcie zaworu awaryjnego, przy zamkniętym zaworze regulacyjnym, co
doprowadziło do uszkodzenia przepływomierza, rozszczelnienia instalacji tlenowej,
niedotlenienia organizmu pilota, wynikiem czego była utrata świadomości i kontroli nad
lotem.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych proponuje następujące zalecenia
profilaktyczne:
1. Sprawdzić prawidłowość prowadzenia dokumentacji i obsługi technicznej aparatur
tlenowych typu TA-03-A będących w eksploatacji. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości Komisja zaleca wstrzymanie eksploatacji w/w aparatury do czasu
usunięcia nieprawidłowości.
2. Rozważyć wprowadzenie okresowej kontroli poprawności działania aparatury tlenowej TA-
03-A przez upoważniony podmiot, niezależnie od obowiązującego resursu technicznego.

ZałącznikWielkość
2008_849_U.pdf67.46 KB
comments powered by Disqus