Zablokowanie slidera na linkach nośnch i wejście czaszy spadochronu Navigator 220 w obroty 1025/11

Data zdarzenia: 
12 August, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 18.3792" N, 20° 52' 18.7608" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1025/11

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Navigator 220
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
przyczyną incydentu było zakleszczenie linek nośnych z pierścieniami „slidera”.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zaproponowane przez organizatora skoków zalecenia profilaktyczne polegające
na przypomnieniu o konieczności starannego układania czaszy głównej do skoków w tym
dokładnego rozłożenia poszczególnych grup linek nośnych i sterowniczych oraz sprawdzenie
zachowania swobodnego przemieszczania się „slidera” po linkach nośnych.

ZałącznikWielkość
2011_1025_U.pdf59.69 KB
comments powered by Disqus