Nieprawidłowe zadziałanie sygnalizacji "RIGHT TAIL PIPE HOT" samolotu SAAB 340 A SP-KPG 367/06

Data zdarzenia: 
12 December, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 367/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna
Państwo: Brak

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot SAAB 340 A
Znaki rejestracyjne: SP-KPG

Przyczyna incydentu:
Nieprawidłowe zadziałanie sygnalizacji "RIGHT TAIL PIPE HOT", która podała fałszywy sygnał o przekroczeniu temperatury 232ºC pod owiewką rury gazów wylotowych silnika nr 2.
Incydent miał charakter sporadycznego przypadku i był spowodowany zwarciem na skutek zebrania wilgoci na stykach podłączenia do instalacji sygnalizatorów "RIGHT TAIL PIPE HOT".

Zalecenia profilaktyczne:
1. Opracować Engineering Order (EO) na sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, przemycie ich i nałożenie nowych zabezpieczeń tych połączeń przy sygnalizatorach przekroczenia temperatury w rejonie obudowy rury gazów wylotowych z silników "RIGHT/LEFT TAIL PIPE HOT".
2. Opracować harmonogram jednorazowego wykonania EO na wszystkich egzemplarzach samolotów SAAB 340.

ZałącznikWielkość
2006_367_U.pdf87.54 KB
comments powered by Disqus