Kolizja z ptakiem samolotu Embraer 175 SP-LIC w trakcie dobiegu 622/11

Data zdarzenia: 
13 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 10' 14.5092" N, 20° 57' 46.368" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 622/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Embraer 175
Znaki rejestracyjne: SP-LIC

Przyczyna incydentu:
Obecność ptaka w rejonie pola manewrowego.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Nieskuteczne odstraszanie ptaków w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje przedstawione przez zarządzającego lotniskiem propozycje długofalowych
działań profilaktycznych w celu odstraszania ptaków w rejonie prowadzonych operacji
lotniczych.

ZałącznikWielkość
2011_622_U.pdf46.47 KB
comments powered by Disqus