Utrata kontroli nad skrzydłem i zderzenie z ziemią pilota paralotni z napędem Nucleon 29 podczas wykonywania zakrętu 899/10