Zgłoszenie zderzenia z małym ptakiem podczas rozbiegu przez załogę samolotu Boeing 737-800 EI-DPT 878/10

Data zdarzenia: 
14 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 25' 15.7764" N, 16° 49' 29.2404" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 878/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Poznań - Ławica (EPPO)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-800
Znaki rejestracyjne: EI-DPT

Przyczyna incydentu:
Obecność ptaka w rejonie drogi startowej.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:
Nieskuteczne sposoby odstraszania ptactwa w rejonie lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne oraz proponuje zastosowanie
bardziej skutecznych metod płoszenia ptaków.

ZałącznikWielkość
2010_878_U.pdf41.59 KB
comments powered by Disqus