Poważne obrażenia skoczka na spadochronie Sensei 81 spowodowane upadkiem podczas wykonywania skrętu do lądowania 313/11

Data zdarzenia: 
16 April, 2011 - 11:30

Lokalizacja

Poland
54° 8' 20.274" N, 19° 25' 18.21" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 313/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Elbląg (EPEL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sensei 81
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna wypadku:
1. Niewłaściwe przygotowanie techniczne spadochronu do skoku.
2. Utrata kontroli nad faktyczną wysokością lotu spowodowana skoncentrowaniem się
skoczka na poprawieniu położenia slajdera podczas podejścia do lądowania.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania materiałami, nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.
Komentarze:
1. Podczas przygotowania do skoku, spadochroniarze powinni przygotowywać się
psychicznie, aby w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudności, być gotowym
do odstąpienia od podstawowego zadania skoku i na przykład: lądowanie wykonać inną
niż pierwotnie zaplanowaną techniką, bądź wylądować w innym, ale bezpiecznym
miejscu.
2. Komisja przypomina, że wykonywanie nieautoryzowanych przez producentów nawet
pozornie niewielkich przeróbek spadochronów, może skutkować niesprawnościami,
grożącymi zdrowiu, a nawet życiu skoczków.

ZałącznikWielkość
2011_313_U.pdf60.43 KB
comments powered by Disqus