Wyświetlenie na ekranie CAD śmigłowca Eurocopter EC135 P2+ SP-HXP przestróg o niesprawności systemu FADEC 850/11

Data zdarzenia: 
16 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 58' 41.232" N, 15° 27' 33.9732" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 850/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Zielona Góra - Przylep (EPZP)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC135 P2+
Znaki rejestracyjne: SP-HXP

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na wyświetleniu się na ekranie CAD przestróg „FADEC
FAIL”, „ENG MANUAL”, „FLI DEGR” oraz „FADEC MINR” był niesprawny czujnik
prędkości obrotowej turbiny sprężarki S/W 3708 systemu FADEC.

Zalecenia profilaktyczne:
Zapoznanie z zaistniałym zdarzeniem personelu latającego SP ZOZ Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe oraz przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń okresowych na temat:
− „Zasady tankowania statków powietrznych w SP ZOZ LPR”,
− „Procedury w Sytuacjach Awaryjnych” w przypadku sygnalizacji niesprawności systemu
FADEC.

ZałącznikWielkość
2011_850_U.pdf62.54 KB
comments powered by Disqus