Lądowanie na drzewie wskutek utraty przez ucznia-skoczka kontroli nad spadochronem Balance 230 406/07

Data zdarzenia: 
16 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Polska Nowa Wieś
Poland
50° 38' 39.2496" N, 17° 47' 14.2584" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 406/07

Miejsce zdarzenia: Polska Nowa Wieś
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Balance 230
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych:
- uznała, że przyczyną incydentu była utrata przez ucznia-skoczka kontroli nad kierunkiem
przemieszczania się podczas lotu na otwartym spadochronie w wyniku czego lądowanie nastąpiło
na koronie drzewa. Utrata kontroli była wynikiem zajęcia się ucznia próbami otwarcia komór
zewnętrznych spadochronu głównego, oraz
- podjęła decyzję o zakończeniu badania, ponieważ ze względów profilaktycznych brak jest
uzasadnienia prowadzenia dalszego nadzoru, wobec faktu braku formalnych możliwości
wyegzekwowania od użytkownika przeprowadzenia badania.

Komisja nie formułowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2007_406_U.pdf52.73 KB
comments powered by Disqus