Pęknięcie zewnętrznej warstwy szyby kabiny pilotów samolotu Saab SF340 SP-KPR z nieznanej przyczyny i powrót na lotnisko startu 466/08

Data zdarzenia: 
17 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 51.7068" N, 20° 57' 37.638" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 466/08
Powiązanie z: Uchwała 472/09, Uchwała 827/08

Miejsce zdarzenia: lot Warszawa/Polska (EPWA) - Kijów/Ukraina (UKBB)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Saab SF-340A
Znaki rejestracyjne: SP-KPR

Przyczyna incydentu:
Przyczyny incydentu polegającego na powrocie na lotnisko startu po pęknięciu zewnętrznej
warstwy szklanej prawej szyby czołowej kabiny pilotów nie udało się jednoznacznie ustalić.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną było powstanie lokalnych naprężeń termicznych
szyby wskutek defektu elektrycznej instalacji grzejnej.

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL akceptuje środki profilaktyczne podjęte przez SPRINTAIR sp. z o.o.:
• Zapoznanie personelu latającego ze zdarzeniem;
• Zapoznanie personelu technicznego ze zdarzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań dot. montażu szyb w kabinie pilotów;
• Przesłanie opisu zdarzenia do wytwórcy szyby celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

ZałącznikWielkość
Uchwała 466/0860.23 KB
Uchwała 472/0860.31 KB
Uchwała 827/0859.98 KB
comments powered by Disqus