Powtórne pęknięcie zewnętrznej warstwy szyby kabiny pilotów samolotu Saab SF340 SP-KPR jednego dnia 472/08

Data zdarzenia: 
17 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 6' 28.206" N, 16° 52' 31.8936" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 472/08
Powiązanie z: Uchwała 466/08, Uchwała 827/08

Miejsce zdarzenia: lot Wrocław (EPWR) - Warszawa (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Saab SF-340A
Znaki rejestracyjne: SP-KPR

Przyczyna incydentu:
Przyczyny incydentu polegającego na powrocie na lotnisko startu po pęknięciu zewnętrznej
warstwy szklanej prawej szyby czołowej kabiny pilotów nie udało się jednoznacznie ustalić.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną było powstanie lokalnych naprężeń termicznych
szyby wskutek defektu elektrycznej instalacji grzejnej lub naprężeń mechanicznych
wskutek nieodpowiednio wykonanego montażu szyby na samolocie, dokonanego po
analogicznym zdarzeniu, jakie miało miejsce tego samego dnia rano.

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL akceptuje środki profilaktyczne podjęte przez SPRINTAIR sp. z o.o.:
• Zapoznanie personelu latającego ze zdarzeniem;
• Zapoznanie personelu technicznego ze zdarzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań dot. montażu szyb w kabinie pilotów;
• Przesłanie opisu zdarzenia do wytwórcy szyby celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

ZałącznikWielkość
Uchwała 472/0860.31 KB
Uchwała 466/0860.23 KB
Uchwała 827/0859.98 KB
comments powered by Disqus