Spadnięcie wyczepionej liny wyciągarkowej na granicy lotniska wskutek błędu ucznia-pilota szybowca SZD-9bis Bocian SP-2781 254/06

Data zdarzenia: 
17 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 16' 16.338" N, 20° 54' 29.8872" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 254/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-9bis Bocian 1E
Znaki rejestracyjne: SP-2781

Przyczyna incydentu:
Zbyt słabe pociągnięcie przez ucznia pilota za uchwyt zwalniania zaczepu oraz zbyt późno
podjęte czynności przez instruktora w celu upewnienia się o wczepieniu liny wyciągarkowej
w efekcie czego wczepiona lina spadła na granicy lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:
− Przeprowadzenie w dniu następnym z pilotami sekcji szybowcowej szkolenia na temat
wczepiania liny podczas startu przy użyciu wyciągarki oraz sytuacje niebezpieczne podczas
wykonywania lotów;
− Przypomnienie przez Kierownika sekcji szybowcowej instruktorom jakie błędy mogą
popełnić uczniowie-piloci podczas wczepiania liny wyciągarkowej;
− Podczas organizacji lotów kierownik lotów przeanalizuje wnikliwie stan pogody w celu
uniknięcia znoszenia liny przez wiatr poza ogrodzenie lotniska, a w niedogodnych sytuacjach
przerwie loty.

ZałącznikWielkość
2006_254_U.pdf65.61 KB
comments powered by Disqus