Uszkodzenie instalacji przeciwoblodzeniowej łopat wirnika nośnego śmigłowca MI-2 Plus SP-SXA 279/05

Data zdarzenia: 
17 December, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 279/05

Miejsce zdarzenia: Czarny Las
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec MI-2 Plus
Znaki rejestracyjne: SP-SXA

Przyczyna incydentu:
Łuk elektryczny powstały wskutek pęknięć połączeń szyny zasilającej z elementem grzewczym w czasie lotu z włączoną instalacją przeciwoblodzeniową.

Zalecenia profilaktyczne:
Ograniczenie eksploatacji śmigłowca w warunkach występowania oblodzenia z jednoczesnym demontażem włącznika instalacji przeciwoblodzeniowej, jako zabezpieczeniem przed jej przypadkowym włączeniem (demontaż wyłącznika wg biuletynu nr BS 50 05 87).

ZałącznikWielkość
2005_279_U.pdf83.02 KB
comments powered by Disqus