Splątanie linek i trudności w sterowaniu spadochronem PD-210 217/09

Data zdarzenia: 
18 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Chrcynno
Poland
52° 34' 23.2176" N, 20° 52' 19.9956" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 217/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron PD-210
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
bład w układaniu czaszy głównej do skoku, co spowodowało splatanie prawej linki
sterowniczej z linkami nosnymi prawej strony czaszy i utrudniało poprawne sterowanie
spadochronem przez ucznia-skoczka. Uczen-skoczek wyczepił czasze główna i otworzył
czasze zapasowa.

Zalecenia profilaktyczne:
Osobom układajacym czasze główne dla uczniów-skoczków polecono zwracac szczególna
uwage na poprawnosc rozplatywania linek nosnych i sterowniczych. W przypadku przerwania
czynnosci układania, powrót do czynnosci należy rozpoczac o dwa etapy wczesniej i ponownie
sprawdzic poprawnosc układania.

ZałącznikWielkość
2009_217_U_TK.pdf59.44 KB
comments powered by Disqus