Błąd w ocenie warunków atmosferycznych przy starcie balonu na ogrzane powietrze Cameron 160 85/05