Naruszenie aktywnych stref niebezpiecznych przez samolot PZL-110 Koliber SP-TKD 181/05

Data zdarzenia: 
19 August, 2005 - 11:15

Lokalizacja

Poland
50° 55' 23.8188" N, 22° 13' 37.0452" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 181/05

Miejsce zdarzenia: Kraśnik
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot PZL-110 Koliber
Znaki rejestracyjne: SP-TKD

Przyczyna incydentu:
1. Utrata orientacji szczegółowej w trakcie lotu trasowego.
2. Małe doświadczenie pilota-ucznia w wykorzystaniu pomocy radionawigacyjnej NDB.
3. Brak na pokładzie samolotu transpondera radaru wtórnego umożliwiającego zlokalizowanie przez organy radarowej służby ruchu lotniczego statku powietrznego w celu udzielenia informacji o zbliżaniu się do aktywnych stref niebezpiecznych oraz przywrócenia orientacji szczegółowej.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zwrócić szczególną uwagę pilotom na staranne przygotowanie nawigacyjne przed lotem.
2. Uczulić pilotów na dokładne planowanie tras przebiegających w bliskim sąsiedztwie stref niebezpiecznych oraz innych aktywnych elementów przestrzeni powietrznej, w które wlot statków powietrznych jest zakazany.
3. Rozważyć wyposażenie wszystkich samolotów OKL wykorzystywanych w szkoleniu lotniczym w transpondery radaru wtórnego.
4. Zdarzenie omówić z personelem latającym OKL.

ZałącznikWielkość
2005_181_U.pdf53.52 KB
comments powered by Disqus