Spadek ciśnienia oleju w lewym silniku samolotu SAAB 340 SP-MRB i uszkodzenie opony podczas lądowania awaryjnego 461/07

Data zdarzenia: 
19 October, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 461/07

Miejsce zdarzenia: trasa przelotu EPWR (Polska) - LIBD (Włochy)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot SAAB 340
Znaki rejestracyjne: SP-MRB

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na wahaniach ciśnienia oleju lewego silnika z tendencją spadającą, co wymusiło wyłączenie lewego silnika i awaryjne lądowanie, był wyciek oleju spod uszczelnienia pomiędzy wałkiem napędowym starter-generatora a przekładnią spowodowany nieprawidłowym montażem starter-generatora w sposób, który spowodował niecentryczne ustawienie się tego wałka.

Przyczyną uszkodzenia opony koła nr 2 na lewym głównym podwoziu w trakcie hamowania po awaryjnym lądowaniu była ograniczona możliwość użycia rewersu na pracującym, prawym, silniku.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zwrócenie uwagi personelowi technicznemu na każdorazową konieczność podejmowania konsekwentnych działań zmierzających do pełnego rozwiązania pojawiającego się problemu.
2. Omówienie incydentu z personelem latającym Sky Taxi w trakcie szkolenia CRM oraz przeanalizowanie działań alternatywnych

ZałącznikWielkość
2007_461_U.pdf765.21 KB
comments powered by Disqus