Wzrost temperatury ojelu silnika i pojawienie się dymu w kabinie samolotu Saab 340A SP-KPF po starcie 742/10

Data zdarzenia: 
20 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 10' 1.182" N, 20° 58' 26.4576" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 742/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Saab 340A
Znaki rejestracyjne: SP-KPF

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na szybkim wzroście temperatury gazów wylotowych
i wzroście temperatury oleju silnika nr 2 po starcie, a następnie pojawienie się dymu
w kokpicie i w przedziale ładunkowym, co wymusiło wyłączenie silnika i awaryjne
lądowanie, były niewłaściwe parametry stosowanego oleju silnikowego Mobil Jet II (zbyt
duża zwartość związków krzemu). Spowodowało to nadmierne pienienie się oleju,
a w konsekwencji pogorszenie smarowania łożysk i odprowadzania ciepła ze smarowanych
układów.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące zastosowane środki
profilaktyczne:
1. Zapoznanie personelu latającego SprintAir z zaistniałym incydentem.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z producentem silnika, firmą General Electric.
3. Wymiana oleju we wszystkich silnikach eksploatowanych we flocie SprintAir na olej BP 2380.
4. W silniku, który doprowadził do zaistnienia incydentu, wykonano szczegółową inspekcję po
100 FH.
5. Wykonanie analizy próbki oleju z silnika, który doprowadził do zaistnienia incydentu, po 500
FH.

ZałącznikWielkość
2010_742_U.pdf62.78 KB
comments powered by Disqus