Uchwała dot. wypadku na spadochronie Mars 291 147/09