Miejscowe uszkodzenie zabezpieczenia przed erozją wirnika głównego śmigłowca Eurocopter EC135 P2+ SP-HXK 334/11

Data zdarzenia: 
21 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
54° 22' 42.3624" N, 18° 28' 22.6704" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 334/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gdańsk- Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec EC135 P2+
Znaki rejestracyjne: SP-HXK

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na miejscowym odklejeniu
wewnętrznej Ochrony Przed Erozją (PU-Erosion Protection) na łopacie wirnika głównego
śmigłowca, mogło być uderzenie łopaty o miękki obiekt (fragment folii lub tkaniny),
poderwany przez wirnik podczas fazy startu lub lądowania.
Stwierdzone natomiast, podłużne zabielenie na dźwigarze elastycznym (Flex Beam), które
zinterpretowano jako rysę – po konsultacji z wytwórcą śmigłowca, zakwalifikowano jako
niekrytyczne i uznano za możliwy ślad po procesie produkcyjnym, wynikający
z technologii klejenia dźwigara.
Po wymianie łopaty wirnika głównego na nową, śmigłowiec dopuszczono do eksploatacji.

Zalecenia profilaktyczne:
Omówienie zdarzenia z personelem latającym i technicznym SP ZOZ LPR oraz opisanie
w Zakładowym Biuletynie Informacyjnym BL.

ZałącznikWielkość
2011_334_U.pdf61.78 KB
comments powered by Disqus