Próba wykonania startu z nieprawidłowo pracującym silnikiem samolotu Embraer-145 SP-LGM 255/06

Data zdarzenia: 
21 August, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 50.1984" N, 20° 58' 7.5" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 255/06

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Embraer-145
Znaki rejestracyjne: SP-LGM

Przyczyna incydentu:
Próba wykonania startu z nieprawidłowo pracującym silnikiem.
Przyczyną zdarzenia było nieodpowiednie realizowanie przez pilotów procedur standardowych przy uruchamianiu silnika # 1.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Wprowadzić zalecenie wpisywania do LDP-60 wszystkich komunikatów EICAS, wszystkich kodów usterek stwierdzonych w pamięci CMC oraz we wszystkich blokach FADEC silników przy usuwaniu problemów technicznych z samolotem.
2. Przygotować biuletyn informacyjny dla personelu latającego floty Embraer-145.
3. Wykorzystać protokół z badania incydentu w okresowych szkoleniach personelu lotniczego PLL LOT S.A.
4. Wykorzystać protokół z badania incydentu w okresowych szkoleniach personelu technicznego PLL LOT S.A.

ZałącznikWielkość
2006_255_U.pdf103.23 KB
comments powered by Disqus