Zbyt późne otwarcie czaszy spadochronu Manta i zadziałanie automatu spadochronowego 942/10

Data zdarzenia: 
21 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 13' 16.7448" N, 22° 23' 43.6488" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 942/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lublin Radawiec (EPLR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Manta
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
1. Brak kontroli czasu i wysokości spadania.
2. Zbyt późna reakcja ucznia-skoczka o zmianie sylwetki po zidentyfikowaniu zjawiska
tzw. przyssania pilocika czaszy głównej, co po zainicjowaniu otwarcia czaszy głównej
na małej wysokości doprowadziło do zadziałania automatu spadochronowego
i otwarcia komory czaszy zapasowej.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było stosunkowo niewielkie
doświadczenie ucznia-skoczka.

Zalecenia profilaktyczne:
Przeprowadzenie odprawy z omówieniem incydentu oraz przeprowadzeniem z uczniem-
skoczkiem dodatkowych zajęć w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia tzw.
przyssania.

ZałącznikWielkość
2010_942_U.pdf61.47 KB
comments powered by Disqus