Przedostanie się wody do zespołów hamulcowych i niewłaściwe przygotowanie pasa startowego dla samolotu ATR-72 SP-LFC 7/06

Data zdarzenia: 
22 January, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 7/06

Miejsce zdarzenia: przestrzeń powietrzna na stasie Warszawa-Wrocław
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR-72
Znaki rejestracyjne: SP-LFC

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zablokowanie zespołów hamulcowych z powodu przedostania się do nich wody podczas startu w Warszawie i jej zamarznięcia, w połączeniu z niewłaściwym przygotowaniem pasa startowego lotniska Wrocław-Strachowice.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

ZałącznikWielkość
2006_07_U.pdf48.19 KB
comments powered by Disqus