Zawieszenie się prądorozrusznika i brak możliwości uruchomienia silnika samolor\tu Saab 340 SP-MRB 115/08

Data zdarzenia: 
22 February, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

France
47° 50' 49.7436" N, 3° 29' 59.3952" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 115/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Auxerre - Branches (LFLA)
Państwo: Francja

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Sabb SF-340A
Znaki rejestracyjne: SP-MRB

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu polegającego na zawieszeniu się prądorozrusznika silnika nr 1,
a następnie przy kolejnej próbie niemożność uruchomienia silnika była awaria modułu
Power Distributing Unit (PDU). Uszkodzenie PDU zostało prawdopodobnie spowodowane
wadliwie działającym źródłem zasilania lotniskowego lub niewłaściwie ustawionym przez
personel naziemny limitem natężenia prądu oddawanego przez lotniskowe źródło
zasilania.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące zastosowane środki
profilaktyczne:
Przeszkolenie załóg lotniczych z zakresu użytkowania lotniskowych źródeł zasilania pod kątem
właściwego ustawiania parametrów przed zastosowaniem go do rozruchu silnika oraz
poinstruowanie o metodach weryfikacji lotniskowych źródeł zasilania pod kątem ich
przydatności do użycia.

ZałącznikWielkość
2008_115_U.pdf61.14 KB
comments powered by Disqus