Usterka komputera EEC i odłączenie się systemu FADEC lewego silnika śmigłowca LPR Eurocopter EC-135 SP-HXB ECC 171/10

Data zdarzenia: 
25 February, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 27' 5.0652" N, 20° 39' 21.0312" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 171/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Modlin (EPMO)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Eurocopter EC-135P-2
Znaki rejestracyjne: SP-HXB

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu był:
Wewnętrzny błąd w pracy komputera EEC, będącego komponentem systemu FADEC.
Przekręcenie pokrętła TWIST GRIP spowodowało wyjście z trybu pracy
automatycznego i przejście do pracy trybu ręcznego sterowania lewym silnikiem. Błąd
w pracy komputera EEC spowodował niemożliwość automatycznego sterowania silnikiem
poprzez TRQ Motor, regulujący wydatek paliwa. Na skutek powyższego FADEC odłączył
się, a pracą lewego silnika można było sterować tylko w trybie ręcznym.
Dowódca śmigłowca w locie powrotnym na lotnisko EPBC ponownie sprawdził
działanie manualnego sterowania silnikami „TWIST GRIP”, uwag nie było.

Zalecenia profilaktyczne:
Po zakończonym badaniu PKBWL nie sformułowała zaleceń profilaktycznych

ZałącznikWielkość
2010_171_U.pdf61.15 KB
comments powered by Disqus