Nierównomierne zejście slidera i zablokowanie przez niego uchwytu sterowniczego spadochronu Mamba 132 podczas otwarcia czaszy 696/11

Data zdarzenia: 
25 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 14.2248" N, 20° 52' 39.6156" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 696/11

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mamba 132
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Nie ustalono jednoznacznie przyczyny zaistnienia incydentu, polegającego na
nierównomiernym zejściu slajdera i zblokowaniu przez niego jednego uchwytu
sterowniczego. Nie można wykluczyć, że incydent zaistniał wskutek błędu podczas
mocowania uchwytu sterowniczego.

Podobne zakłócenie procesu otwarcia może zaistnieć wskutek nadmiernego zużycia
mocowania uchwytu sterowniczego na taśmie nośnej.

ZałącznikWielkość
2011_696_U.pdf58.21 KB
comments powered by Disqus